Сенсор(Touchscreen) Nokia

Тачскрин Nokia 1320

Тачскрин Nokia 1320

Артикул: ts0000001525 ts0000001525 ts0000001525
480,00 р.
Минимальное кол-во: 1

Тачскрин Nokia 1520

Тачскрин Nokia 1520

Артикул: ts0000001526 ts0000001526 ts0000001526
390,00 р.
Минимальное кол-во: 1

Тачскрин Nokia 202/203 Asha

Тачскрин Nokia 202/203 Asha

Артикул: ts0000000635 ts0000000635 ts0000000635
75,00 р.
Минимальное кол-во: 1

Тачскрин Nokia 202/203 Asha ORIG

Тачскрин Nokia 202/203 Asha ORIG

Артикул: ts0000001151 ts0000001151 ts0000001151
130,00 р.
Минимальное кол-во: 1

Тачскрин Nokia 230

Тачскрин Nokia 230

Артикул: ts0000002271 ts0000002271 ts0000002271
280,00 р.
Минимальное кол-во: 1

Тачскрин Nokia 230 ORIG

Тачскрин Nokia 230 ORIG

Артикул: ts0000002307 ts0000002307 ts0000002307
380,00 р.
Минимальное кол-во: 1

Тачскрин Nokia 300 Asha

Тачскрин Nokia 300 Asha

Артикул: ts0000002272 ts0000002272 ts0000002272
90,00 р.
Минимальное кол-во: 1

Тачскрин Nokia 300 Asha ORIG

Тачскрин Nokia 300 Asha ORIG

Артикул: ts0000000638 ts0000000638 ts0000000638
140,00 р.
Минимальное кол-во: 1

Тачскрин Nokia 303 Asha

Тачскрин Nokia 303 Asha

Артикул: ts0000000642 ts0000000642 ts0000000642
270,00 р.
Минимальное кол-во: 1

Тачскрин Nokia 305/306 Asha

Тачскрин Nokia 305/306 Asha

Артикул: ts0000000644 ts0000000644 ts0000000644
90,00 р.
Минимальное кол-во: 1

Тачскрин Nokia 305/306 Asha ORIG

Тачскрин Nokia 305/306 Asha ORIG

Артикул: ts0000000645 ts0000000645 ts0000000645
110,00 р.
Минимальное кол-во: 1

Тачскрин Nokia 308/309/310 Asha

Тачскрин Nokia 308/309/310 Asha

Артикул: ts0000000647 ts0000000647 ts0000000647
130,00 р.
Минимальное кол-во: 1

Тачскрин Nokia 308/309/310 Asha ORIG

Тачскрин Nokia 308/309/310 Asha ORIG

Артикул: ts0000000648 ts0000000648 ts0000000648
170,00 р.
Минимальное кол-во: 1

Тачскрин Nokia 311 Asha

Тачскрин Nokia 311 Asha

Артикул: ts0000000650 ts0000000650 ts0000000650
150,00 р.
Минимальное кол-во: 1

Тачскрин Nokia 311 Asha ORIG

Тачскрин Nokia 311 Asha ORIG

Артикул: ts0000000651 ts0000000651 ts0000000651
200,00 р.
Минимальное кол-во: 1

Тачскрин Nokia 311 Asha в сборе blue ORIG100%

Тачскрин Nokia 311 Asha в сборе blue ORIG100%

Артикул: ts0000001145 ts0000001145 ts0000001145
420,00 р.
Минимальное кол-во: 1

Тачскрин Nokia 311 Asha в сборе grey ORIG100%

Тачскрин Nokia 311 Asha в сборе grey ORIG100%

Артикул: ts0000000653 ts0000000653 ts0000000653
420,00 р.
Минимальное кол-во: 1

Тачскрин Nokia 311 Asha в сборе red ORIG100%

Тачскрин Nokia 311 Asha в сборе red ORIG100%

Артикул: ts0000000652 ts0000000652 ts0000000652
420,00 р.
Минимальное кол-во: 1

Тачскрин Nokia 311 Asha в сборе white ORIG100%

Тачскрин Nokia 311 Asha в сборе white ORIG100%

Артикул: ts0000001107 ts0000001107 ts0000001107
420,00 р.
Минимальное кол-во: 1

Тачскрин Nokia 430 Microsoft

Тачскрин Nokia 430 Microsoft

Артикул: ts0000002112 ts0000002112 ts0000002112
150,00 р.
Минимальное кол-во: 1