Сенсор(Touchscreen) Huawei

Тачскрин Huawei Ascend Honor 3C

Тачскрин Huawei Ascend Honor 3C

Артикул: ts0000001770 ts0000001770 ts0000001770
400,00 р.
Минимальное кол-во: 1

Тачскрин Huawei Ascend Honor 4C

Тачскрин Huawei Ascend Honor 4C

Артикул: ts0000002536 ts0000002536 ts0000002536
270,00 р.
Минимальное кол-во: 1

Тачскрин Huawei Ascend W2 black

Тачскрин Huawei Ascend W2 black

Артикул: ts0000002043 ts0000002043 ts0000002043
270,00 р.
Минимальное кол-во: 1

Тачскрин Huawei G610 Ascend

Тачскрин Huawei G610 Ascend

Артикул: ts0000001370 ts0000001370 ts0000001370
200,00 р.
Минимальное кол-во: 1

Тачскрин Huawei G620 Ascend

Тачскрин Huawei G620 Ascend

Артикул: ts0000001921 ts0000001921 ts0000001921
200,00 р.
Минимальное кол-во: 1

Тачскрин Huawei G630 Ascend

Тачскрин Huawei G630 Ascend

Артикул: ts0000001836 ts0000001836 ts0000001836
200,00 р.
Минимальное кол-во: 1

Тачскрин Huawei G700 Ascend

Тачскрин Huawei G700 Ascend

Артикул: ts0000001425 ts0000001425 ts0000001425
300,00 р.
Минимальное кол-во: 1

Тачскрин Huawei G730 Ascend

Тачскрин Huawei G730 Ascend

Артикул: ts0000001837 ts0000001837 ts0000001837
180,00 р.
Минимальное кол-во: 1

Тачскрин Huawei G750 Ascend Honor 3X

Тачскрин Huawei G750 Ascend Honor 3X

Артикул: ts0000001771 ts0000001771 ts0000001771
270,00 р.
Минимальное кол-во: 1

Тачскрин Huawei Mediapad 10 FHD S10-101

Тачскрин Huawei Mediapad 10 FHD S10-101

Артикул: ts0000001583 ts0000001583 ts0000001583
560,00 р.
Минимальное кол-во: 1

Тачскрин Huawei Mediapad 10 Link S10-201/S10-231

Тачскрин Huawei Mediapad 10 Link S10-201/S10-231

Артикул: ts0000000463 ts0000000463 ts0000000463
620,00 р.
Минимальное кол-во: 1

Тачскрин Huawei Mediapad 7 Lite S7-931u ORIG

Тачскрин Huawei Mediapad 7 Lite S7-931u ORIG

Артикул: ts0000000464 ts0000000464 ts0000000464
550,00 р.
Минимальное кол-во: 1

Тачскрин Huawei Mediapad 7 Lite2 S7-601u Vogue black ORIG

Тачскрин Huawei Mediapad 7 Lite2 S7-601u Vogue black ORIG

Артикул: ts0000001649 ts0000001649 ts0000001649
800,00 р.
Минимальное кол-во: 1

Тачскрин Huawei Mediapad 7 Lite2 S7-601u Vogue white ORIG

Тачскрин Huawei Mediapad 7 Lite2 S7-601u Vogue white ORIG

Артикул: ts0000001663 ts0000001663 ts0000001663
1 100,00 р.
Минимальное кол-во: 1

Тачскрин Huawei Mediapad 7 S7-201 Slim ORIG

Тачскрин Huawei Mediapad 7 S7-201 Slim ORIG

Артикул: ts0000000466 ts0000000466 ts0000000466
430,00 р.
Минимальное кол-во: 1

Тачскрин Huawei Mediapad 7 S7-301 ORIG

Тачскрин Huawei Mediapad 7 S7-301 ORIG

Артикул: ts0000000465 ts0000000465 ts0000000465
450,00 р.
Минимальное кол-во: 1

Тачскрин Huawei Mediapad 7 X1 7D-501

Тачскрин Huawei Mediapad 7 X1 7D-501

Артикул: ts0000001948 ts0000001948 ts0000001948
590,00 р.
Минимальное кол-во: 1

Тачскрин Huawei Mediapad 7 Youth S7-701/Youth 2 S7-721

Тачскрин Huawei Mediapad 7 Youth S7-701/Youth 2 S7-721

Артикул: ts0000001661 ts0000001661 ts0000001661
430,00 р.
Минимальное кол-во: 1

Тачскрин Huawei Mediapad 8 M1 S8-301

Тачскрин Huawei Mediapad 8 M1 S8-301

Артикул: ts0000001947 ts0000001947 ts0000001947
430,00 р.
Минимальное кол-во: 1

Тачскрин Huawei Mediapad 8 T1 S8-701U

Тачскрин Huawei Mediapad 8 T1 S8-701U

Артикул: ts0000002384 ts0000002384 ts0000002384
480,00 р.
Минимальное кол-во: 1